Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Iscăliturile puterii: ţările române, identitate şi procese de otomanizare în secolul al XVII-lea