Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Şedinţa publică pentru susţinerea tezei de abilitare:

Cezură şi transformare. România de la dictatura regală la ceauşism: surse, teme, direcţii

autoare: Dr. Anton Mioara20 noiembrie 2017 ora 12
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice:

Conflicte sociale, revolte, revoluţii6 - 7 decembrie 2017