Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Şcoala doctorală
Susţinere teze de doctorat

Detalii susţineri teze:

Membrii comisiilor de susţinere:

ultima actualizare
15 ianuarie 2018