Europa centrală şi spaţiul pontic

Personal

Dana-Silvia Caciur, asistent cercetare
Dr. Alexandru Ciocîltan, cercetător ştiinţific II
Dr. Marian Coman, cercetător ştiinţific III
Dr. Ovidiu Cristea , cercetător ştiinţific I
Dorel Ţuinea, asistent cercetare
Dr. Michał Wasiucionek, asistent cercetare

Preocupări

Istoria Mării Negre, de la hegemonia bizantină la cea otomană (secolele XII-XIX). Proiectele de cercetare privesc tranziţia Mării Negre de la stăpânirea bizantină şi până la cea veneţiană şi genoveză, regimul de dominaţie genoveză al spaţiului Pontic, hegemonia otomană în sfera Mării Negre, puterile continentale şi spaţiul Pontic.

Europa Centrală, ţările române şi Marea Neagră (secolele XIII-XVII) este tema principalului proiect de cercetare aflat acum în derulare, proiectul decurgând din necesitatea de a pune laolaltă istoria Europei centrale, a spaţiului dunărean şi a celui Pontic. De fapt, este vorba de o aplicare a viziunii de cercetare asupra acestui subiect a renumiţilor istorici Gheorghe I. Brătianu şi Fernand Braudel.

Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" găzduieşte, de asemenea, Societatea Europeană Pentru Studierea Istoriei Mării Negre, fondată în 1994 şi care, împreună cu Institutul de Arheologie al Academiei Române, a pus bazele revistei Il Mar Nero, tipărită de Editura Tognon de la Roma, cu participarea franceză a instituţiei Maison des Sciences de l'Homme, Paris.

În timp, Marea Neagră a avut o dublă funcţie, regională şi universală. Fiind un spaţiu de convergenţă al unor civilizaţii cărora le-a înlesnit permanent contactul, Marea Neagră a fost în acelaşi timp şi o răscruce a tendinţelor, comerţului, civilizaţiilor şi ideilor. La fel ca şi marea al cărui nume îl poartă, revista Il Mar Nero joacă rolul unui punct de întâlnire pentru cercetătorii estici şi vestici, ale căror preocupări sunt focalizate asupra acestui factor de mare importanţă pentru istoria omenirii. Istorici vestiţi ai acestui domeniu, români şi străini, semnează studiile publicate în Il Mar Nero, care a ajuns la cel de-al patrulea volum al său.


ultima actualizare:
23 ianuarie 2020