Surse, instrumente de lucru şi istorie socială

Personal

Dr. Elena Bedreag, cercetător ştiinţific III
Dr. Florina-Manuela Constantin, cercetător ştiinţific
Dr. Lidia Cotovanu, cercetător ştiinţific
Dr. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, cercetător ştiinţific I
Dr. Gheorghe Lazăr, cercetător ştiinţific I, coordonator de program
Dr. Ovidiu-Victor Olar, cercetător ştiinţific III
Dr. Mária Pakucs, cercetător ştiinţific I
Dr. Nicoleta-Oana Rizescu, cercetător ştiinţific II

Preocupări

Publicarea:

- colecţiei naţionale de surse medievale Documenta Romaniae Historica B, Ţara Românească. Colecţia include o varietate largă de documente interne (administrative, private, juridice) în slava veche, greacă, română; seria a ajuns la volumul XLI (1656) şi este publicată de Editura Academiei Române.

- Diplomatarium Secuiesc (serie nouă), colecţie de documente medievale (înregistrari militare, testamente) privind istoria populatiei secuiesti care a trăit în Transilvania de est. Seria a ajuns la cel de-al XII-lea volum şi este tiparită de Editura Mentor.

- colecţia Călători străini despre ţările române, volumul X, partea I şi II, publicată în anul 2000, la Editura Academiei Române.

- Registrele vamale ale Sibiului (secolul al XVI-lea). A fost publicat primul volum.Majoritatea proiectelor de istorie socială se bazează pe o abordare antropologică a practicilor sociale si experienţelor din Vechiul Regim: Consensus Principi; Formarea si descompunerea familiei (secolele XVII-XIX); Deschiderea socială a dreptului; Nasterea şi consolidarea unui nou grup social: negustorimea (secolele XVII-XVIII); Robii ţigani ai mânăstirilor.

De asemenea, sunt în derulare mai multe proiecte internaţionale, dintre care amintim: Empire Ottomans et régions frontalières: structures et formes d'expérience (secolele XVI-XVII), în colaborare cu CNRS, Paris, Franţa, coordonator dr. Violeta Barbu; Echanges, mentalités et transition dans les Balkans aux XVIe-XVIIIe siècles, în colaborare cu Institutul de Studii Balcanice din Sofia, Bulgaria, coordonator dr. Anca Popescu, membrii: Gheorghe Lazăr, Constanţa Vintilă- Ghiţulescu, Maria Packucs şi Florina Constantin.

Membrii acestui program îşi desfăşoară activitatea şi în alte laboratoare şi grupuri de cercetare: Laboratorul de Studii de Antropologie Istorică şi Juridică a Vechiului Regim din Principatele Române şi Transilvania. Unele proiecte au fost obiectul unor monografii cum ar fi: Violeta Barbu ed., De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei. Ţara Românească (sec. XVII-XIX), Editura Institutului Cultural Român, 2006.

Grupul de Cercetare pentru Studiul Istoriei Dreptului

GCSID reunește istorici, jurişti, filozofi din Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea din Sibiu, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași cu scopul cercetării interdisciplinare a istoriei dreptului. Obiectivul de activitate vizează realizarea unor proiecte de cercetare novatoare referitoare la raporturile dintre drept şi ştiinţele sociale şi urmărește participarea cu echipe interdisciplinare la programe de finanţare naţionale şi europene. Dezideratul GCSID este deschiderea spre centrele de istorie juridică similare din țară și din străinătate, în vederea unor colaborări de lungă durată.

În anul 2024, GCSID organizează patru întâniri trimestriale şi conferinţa „Stăpânirea în istoria dreptului românesc. Continuitate şi schimbare în practicile socio-juridice şi în formele discursive privind proprietatea”.

Contact: gcsid_grhl@iini.ro

ultima actualizare:
29 februarie 2024