Dr. Nicoleta Roman, cercetător ştiinţific II

Nicoleta ROMAN (Dr.) este istoric şi cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române. A obţinut doctoratul la Universitatea din Bucureşti cu o teză referitoare la istoria femeii în Valahia secolului al XIX-lea. Ca istoric, domeniile sale de specialitate sunt: istoria socială şi culturală, istoria ideilor, microistoria, istoria familiei şi a copilăriei; istoria asistenţei sociale; infanticidul şi istoria violenţei. Pornind de la teza sa de doctorat a căpătat un interes aparte pentru trei teme cu puternice legături între ele: copilăria, educaţia şi sistemul de asistenţă socială în spaţiul românesc. Nicoleta Roman a realizat o platformă online dedicată copilăriei româneşti www.copilariaromaneasca.ro şi a organizat evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Cele naţionale s-au desfăşurat în mod regulat (2012, 2014, 2016) cu intenţia nu numai de a încuraja discuţiile legate de istoria copilăriei, dar şi de a sublinia importanţa acesteia în domeniul istoriei sociale. Pentru mai multe informaţii vezi Curriculum Vitae.

Curriculum vitae

ultima actualizare:
12 iulie 2018