Dr. Dana-Silvia Caciur, cercetător ştiinţific

Cercetarea pe care o desfăşor are drept nucleu evoluţia morlacilor din Dalmaţia, la finele evului mediu şi la începutul epocii moderne. Rezultatele cercetării realizate în Arhivele Statului din Veneţia, în perioada 2012-2014, când am beneficiat de Bursa „Nicolae Iorga” la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia, au stat la baza tezei de doctorat „Morlacii din Dalmaţia în secolele 15-16”. Pornind de la istoria morlacilor şi de la analizarea rolului, pe care îl joacă în evenimentele din regiunea Dalmaţiei, mi-am îndreptat atenţia şi asupra unor subiecte de cercetare conexe: istoria provinciilor maritime ale Republicii Veneţiene (Stato da Mar) şi a populaţiilor care le locuiesc; vlahii balcanici; istorie socială; grupuri marginale; identităţi comunitare; perspectiva călătorilor vest europeni asupra comunităţilor balcanice.

Cercetarea defăşurată până acum a fost prezentată atât prin teza de doctorat, prin participările de diverse conferinţe şi congrese internaţionale (în ţară şi în Polonia, Italia şi Marea Britanie), dar şi prin câteva publicaţii:
Dana Caciur, „The Morlachs from Sibenik's Territory in Reports of the Venetian Officials in the 16 th century”, în Revista Arhivelor. Archives Review, LXXXIX (2012), no. 2, pp. 63 – 84;

Dana Caciur, „Considerations Regarding the Morlachs Migrations from Dalmatia to Istria and the Venetian Settlement policy during the 16th century”, în Balcanica Posnaniensia XXII/1 – Ius Valachicum I, Poznan – Bucharest, 2015, pp. 54 – 70;

Dana Caciur, „Considerations Regading the Status of the Morlachs from the Trogir's hinterland at the middle of the 16th century: Being Subjects of the Ottoman Empire and Land Tenants of the Venetian Republic”, în Res Historica, nr. 41, Lublin, Polonia, 2016, pp. 95-110.

Dana Caciur, „Migraţii spontane şi organizate în teritoriul Zarei (Zadar-ului) la mijlocul secolului al XVI-lea. Cazul Morlacilor Istrieni”, în SMIM, vol 34, 2016, pp. 73-104.

Dana Caciur, „Soluţiile oficialilor veneţieni din Dalmaţia la practicile criminale ale morlacilor în decursul secolului al XVI-lea. Cazul: Milia Popovich/Melia Popović”, în Povestiri Întretăiate. Istoria în cheie minoră, coord. Ovidiu Cristea, edit. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2016, pp. 295-314.

Curriculum vitae

ultima actualizare:
23 ianuarie 2020